Hlavní obsah

breiten

Vyskytuje se v

Breite: in die Breite gehentloustnout, přibírat

breiten: sich breitenüber etw. Akk rozprostírat se nad čím, rozšiřovat se přes co

gehen: in die Breite gehenjít do šířky ztloustnout

groß: groß und breitpodrobně, dopodrobna povyprávět ap.

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

weit: weit und breitširoko daleko

Masse: breite/namenlose Masseširoká/bezejmenná masa

über: über den Tisch ein Tischtuch breitenrozprostřít na stole ubrus

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

široko: weit und breitširoko daleko

zeměpisný: geografische Länge/Breitezeměpisná délka/šířka

hruď: eine breite Brust habenmít širokou hruď

pánev: breites/enges Beckenširoká/úzká pánev

plandat: Ihre breiten Hosenbeine schlottern.Široké nohavice jí plandají.

punčochový: breites Strumpfsortimentširoký punčochový sortiment

rozprostřít se: Im Tal breitete sich Nebel aus.V údolí se rozprostřela mlha.

roztahovat: die Schrift in die Breite ziehenhovor. roztahovat písmo

roztahovat se: Breite dich nicht so aus!Neroztahuj se!

sortiment: ein breites Warensortimentširoký sortiment zboží

spektrum: breites Meinungsspektrumširoké názorové spektrum

šířka: 50 Grad nördlicher Breite50 stupňů severní šířky

škála: eine breite Palette von Produkten auf dem Marktširoká škála výrobků na trhu

daleko: weit und breit bekannt seinbýt známý široko daleko