Hlavní obsah

Breite

Vyskytuje se v

breiten: sich breitenüber etw. Akk rozprostírat se nad čím, rozšiřovat se přes co

gehen: in die Breite gehenjít do šířky ztloustnout

groß: groß und breitpodrobně, dopodrobna povyprávět ap.

lang: lang und breitzeširoka, obšírně

weit: weit und breitširoko daleko

Masse: breite/namenlose Masseširoká/bezejmenná masa

über: über den Tisch ein Tischtuch breitenrozprostřít na stole ubrus

breiten: die Decke über das Sofa breitenroztáhnout deku přes pohovku

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

široko: široko dalekoweit und breit

zeměpisný: zeměpisná délka/šířkageografische Länge/Breite

hruď: mít širokou hruďeine breite Brust haben

pánev: široká/úzká pánevbreites/enges Becken

plandat: Široké nohavice jí plandají.Ihre breiten Hosenbeine schlottern.

punčochový: široký punčochový sortimentbreites Strumpfsortiment

rozprostřít se: V údolí se rozprostřela mlha.Im Tal breitete sich Nebel aus.

roztahovat: hovor. roztahovat písmodie Schrift in die Breite ziehen

roztahovat se: Neroztahuj se!Breite dich nicht so aus!

sortiment: široký sortiment zbožíein breites Warensortiment

spektrum: široké názorové spektrumbreites Meinungsspektrum

šířka: Měří to dva metry na šířku.Es misst zwei Meter in der Breite.

šířka: 50 stupňů severní šířky50 Grad nördlicher Breite

škála: široká škála výrobků na trhueine breite Palette von Produkten auf dem Markt

daleko: být známý široko dalekoweit und breit bekannt sein