Hlavní obsah

znalost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obeznámenost) die Kenntnis
  2. (souhrn vědomostí) die Kenntnis, das Wissenrozšířit si znalostiseine Kenntnisse erweiternznalost cizích jazykůdie Sprachkenntnisse

Vyskytuje se v

elementární: elementární znalostidie Elementarkenntnisse

jazykový: jazykové znalostidie Sprachkenntnisse

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

globální: mít globální znalosti čehoGlobalkenntnisse von etw. haben

načerpat: načerpat znalostidie Kenntnisse gewinnen

nedostatečný: nedostatečné znalostiungenügende Kenntnisse

nevalný: nevalné znalostimaue Kentnisse

ohromit: Ohromila ho svými znalostmi.Sie erstaunte ihn durch ihre Kenntnisse.

oprášit: oprášit znalosti ruštinyRussischkenntnisse auffrischen

oslnit: Oslnil mě svými znalostmi.Seine Kenntnisse haben mich erstaunt.

povrchní: mít povrchní znalosti čehooberflächliche Kenntnisse von etw., etw. Gen haben

povšechný: povšechná znalost čehoallgemeine Kenntnis etw. Gen

rozsáhlý: rozsáhlé znalostiumfangreiche Kenntnisse

zahanbit: Žák svými znalostmi zahanbil učitele.Der Schüler überragte den Lehrer mit seinen Kenntnissen.

zdokonalit: zdokonalit své znalostiseine Kenntnisse vervollkommnen

získat: získat znalosti o čemKenntnisse von etw. erhalten

zúročit: zúročit své znalosti v praxiseine Kenntnisse in Praxis verwerten

dank: dank deiner guten Kenntnissedíky tvým dobrým znalostem

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

Umfang: Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.Rozsah jeho znalostí je značný.

vermitteln: j-m Kenntnisse vermittelnpředávat komu znalosti