Hlavní obsah

povrchní

Vyskytuje se v

představa: nur eine oberflächliche Vorstellung habenmít jen povrchní představu

povrchní: ein oberflächlicher Menschpovrchní člověk