Hlavní obsah

představa

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. stell dir mal vor, stellen Sie sich vorpředstav(te) si

živý: eine lebendige Vorstellungživá představa

matný: eine vage/blasse Vorstellung von etw.matná představa o čem

neshoda: eine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realitätneshoda mezi představou a skutečností

přibližný: eine grobe Vorstellungpřibližná představa

reálný: reale Vorstellung von etw.reálná představa o čem

slučitelný: mit den Vorstellungen vereinbar seinbýt slučitelný s představami

utkvělý: eine fixe Ideeutkvělá představa

vžitý: eine eingebürgerte Vorstellungvžitá představa

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

schwelgen: in Vorstellungen schwelgenopájet se představami, tonout v představách

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ

představa: eine fixe Idee habenmít utkvělou představu