Hlavní obsah

představa

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. stell dir mal vor, stellen Sie sich vor

živý: živá představaeine lebendige Vorstellung

matný: matná představa o čemeine vage/blasse Vorstellung von etw.

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

přibližný: přibližná představaeine grobe Vorstellung

reálný: reálná představa o čemreale Vorstellung von etw.

slučitelný: být slučitelný s představamimit den Vorstellungen vereinbar sein

utkvělý: utkvělá představaeine fixe Idee

vžitý: vžitá představaeine eingebürgerte Vorstellung

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

schwelgen: in Vorstellungen schwelgenopájet se představami, tonout v představách

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ