Hlavní obsah

Vorstellung

Vyskytuje se v

ausverkaufen: Das Kino/Die Vorstellung ist ausverkauft.Kino/Představení je vyprodáno.

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

schwelgen: in Vorstellungen schwelgenopájet se představami, tonout v představách

Vorstellung: Die Vorstellung ist ausverkauft.Představení je vyprodané.