Hlavní obsah

zvýšit

Vyskytuje se v

obrat: zvýšit obratden Umsatz erhöhen

odbyt: zvýšit/rozšířit odbytAbsatz steigern/erweitern

heraufsetzen: zvýšit nájemnédie Miete heraufsetzen

Stimme: zvýšit/ztišit hlasdie Stimme heben/senken

steigern: Musíme zvýšit produkci, jinak neuspokojíme poptávku.Wir müssen die Produktion steigern, sonst befriedigen wir nicht die Nachfrage.

vergrößern: zvýšit počet spolupracovníkůdie Zahl der Mitarbeiter vergrößern

verschärfen: zvýšit tempodas Tempo verschärfen

zvýšit: zvýšit rychlostdie Geschwindigkeit steigern