Hlavní obsah

heben

Slovesohob, h. gehoben

  1. zvednout, zdvihnoutauf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdravídie Stimme hebenpozvednout hlas
  2. sport.vzpírat zvedat činky
  3. (vy)zvednout, vyzdvihnout
  4. sich heben zvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.
  5. zvyšovat, pozved(áv)at úroveň ap.j-s Selbstbewusstsein hebenpozvednout čí sebevědomí

Vyskytuje se v

heben: sich hebenzvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.

Himmel: j-n/etw. in den Himmel hebenvynášet koho/co do nebe

hüben: hüben wie/und drübentam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straně

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech