Hlavní obsah

hüben

Vyskytuje se v

heben: sich hebenzvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.

Himmel: j-n/etw. in den Himmel hebenvynášet koho/co do nebe

hüben: hüben wie/und drübentam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straně

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

knižně: gehoben sprechenling. mluvit knižně

pozvednout: das Glas hebenpozvednout číši

přípitek: den Becher zum Trinkspruch hebenzvednout číši k přípitku

uzvednout: die Hantel über den Kopf hebenuzdvihnout činku nad hlavu

vrazit: einen kippen/hebenexpr. vrazit do sebe panáka

vyniknout: Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.Červená linka vynikla na šedém pozadí.

výška: etw. in die Höhe hebenzvednout co do výšky

vyzvednout: das Kind auf die Schultern hebenvyzdvihnout dítě na ramena

zvedat: Hanteln hebenzvedat činky

zvednout: Ich hebe maximal 90 Kilo.Zvednu maximálně 90 kilo.

zvednout se: Der Vorhang hob sich.Opona se zvedla.

sedlo: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla

vychválit: j-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee lobenvychválit koho/co do nebes

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech