Hlavní obsah

hüben

Vyskytuje se v

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech

heben: sich hebenzvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.

Himmel: j-n/etw. in den Himmel hebenvynášet koho/co do nebe

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

heben: j-s Selbstbewusstsein hebenpozvednout čí sebevědomí

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

heben: die Hand zum Schwur hebenzvednout ruku k přísaze

knižně: ling. mluvit knižněgehoben sprechen

pozvednout: pozvednout číšidas Glas heben

pozvednout: pozvednout morálkudie Moral heben

přípitek: zvednout číši k přípitkuden Becher zum Trinkspruch heben

uzvednout: uzdvihnout činku nad hlavudie Hantel über den Kopf heben

uzvednout: Ten balík neuzdvihnu.Ich kann das Paket nicht heben.

vrazit: expr. vrazit do sebe panákaeinen kippen/heben

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

výška: zvednout co do výškyetw. in die Höhe heben

vyzvednout: vyzdvihnout dítě na ramenadas Kind auf die Schultern heben

vyzvednout: Trenér vyzdvihl výkon brankáře.Der Trainer hob die Leistung des Torwarts heraus.

zvedat: zvedat činkyHanteln heben

zvednout: Zvednu maximálně 90 kilo.Ich hebe maximal 90 Kilo.

zvednout: zvednout co jednou rukouetw. Akk mit einer Hand heben

zvednout: zvednout ruku k přísazedie Hand zum Schwur heben

zvednout: zvednout cenydie Preise heben

zvednout se: Opona se zvedla.Der Vorhang hob sich.

zvednout se: Zvedl se mu žaludek.Sein Magen hob sich.

sedlo: vyhodit koho ze sedlaj-n aus dem Sattel heben

vychválit: vychválit koho/co do nebesj-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee loben