Hlavní obsah

heben

Slovesohob, h. gehoben

  1. zvednout, zdvihnoutauf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdravídie Stimme hebenpozvednout hlas
  2. sport.vzpírat zvedat činky
  3. (vy)zvednout, vyzdvihnout
  4. sich heben zvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.
  5. zvyšovat, pozved(áv)at úroveň ap.j-s Selbstbewusstsein hebenpozvednout čí sebevědomí

Vyskytuje se v

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech

Himmel: j-n/etw. in den Himmel hebenvynášet koho/co do nebe

hüben: hüben wie/und drübentam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straně

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

knižně: ling. mluvit knižněgehoben sprechen

pozvednout: pozvednout číšidas Glas heben

pozvednout: pozvednout morálkudie Moral heben

přípitek: zvednout číši k přípitkuden Becher zum Trinkspruch heben

uzvednout: uzdvihnout činku nad hlavudie Hantel über den Kopf heben

uzvednout: Ten balík neuzdvihnu.Ich kann das Paket nicht heben.

vrazit: expr. vrazit do sebe panákaeinen kippen/heben

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

výška: zvednout co do výškyetw. in die Höhe heben

vyzvednout: vyzdvihnout dítě na ramenadas Kind auf die Schultern heben

vyzvednout: Trenér vyzdvihl výkon brankáře.Der Trainer hob die Leistung des Torwarts heraus.

zvedat: zvedat činkyHanteln heben

zvednout: Zvednu maximálně 90 kilo.Ich hebe maximal 90 Kilo.

zvednout: zvednout co jednou rukouetw. Akk mit einer Hand heben

zvednout: zvednout ruku k přísazedie Hand zum Schwur heben

zvednout: zvednout cenydie Preise heben

zvednout se: Opona se zvedla.Der Vorhang hob sich.

zvednout se: Zvedl se mu žaludek.Sein Magen hob sich.

sedlo: vyhodit koho ze sedlaj-n aus dem Sattel heben

vychválit: vychválit koho/co do nebesj-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee loben