Hlavní obsah

heben

Slovesohob, h. gehoben

  1. zvednout, zdvihnoutauf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdravídie Stimme hebenpozvednout hlas
  2. sport.vzpírat zvedat činky
  3. (vy)zvednout, vyzdvihnout
  4. sich heben zvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.
  5. zvyšovat, pozved(áv)at úroveň ap.j-s Selbstbewusstsein hebenpozvednout čí sebevědomí

Vyskytuje se v

heben: sich hebenzvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.

Himmel: j-n/etw. in den Himmel hebenvynášet koho/co do nebe

hüben: hüben wie/und drübentam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straně

Sattel: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla z jeho postavení

Taufe: etw. Akk aus der Taufe hebenzaložit co, položit základy čemu

Stimme: die Stimme heben/senkenzvýšit/ztišit hlas

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

knižně: gehoben sprechenling. mluvit knižně

pozvednout: das Glas hebenpozvednout číši

přípitek: den Becher zum Trinkspruch hebenzvednout číši k přípitku

uzvednout: die Hantel über den Kopf hebenuzdvihnout činku nad hlavu

vrazit: einen kippen/hebenexpr. vrazit do sebe panáka

vyniknout: Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.Červená linka vynikla na šedém pozadí.

výška: etw. in die Höhe hebenzvednout co do výšky

vyzvednout: das Kind auf die Schultern hebenvyzdvihnout dítě na ramena

zvedat: Hanteln hebenzvedat činky

zvednout: Ich hebe maximal 90 Kilo.Zvednu maximálně 90 kilo.

zvednout se: Der Vorhang hob sich.Opona se zvedla.

sedlo: j-n aus dem Sattel hebenvyhodit koho ze sedla

vychválit: j-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee lobenvychválit koho/co do nebes

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech