Hlavní obsah

pozvednout

Dokonavé sloveso

  1. (vzít a zvednout) (auf)heben, anheben, hochhebenpozvednout číšidas Glas heben
  2. (zdvihnout výše) (er)hebenpřen. pozvednout hlasdie Stimme erheben
  3. (povznést) hebenpozvednout morálkudie Moral heben

Vyskytuje se v

pohár: pozvednout pohár k přípitkuden Becher zum Trinkspruch erheben

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

erheben: die Hand zum Gruß erhebenpozdvihnout ruku k pozdravu

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

heben: die Stimme hebenpozvednout hlas

heben: j-s Selbstbewusstsein hebenpozvednout čí sebevědomí