Hlavní obsah

pozvednout

Dokonavé sloveso

  1. (vzít a zvednout) (auf)heben, anheben, hochhebenpozvednout číšidas Glas heben
  2. (zdvihnout výše) (er)hebenpřen. pozvednout hlasdie Stimme erheben
  3. (povznést) hebenpozvednout morálkudie Moral heben

Vyskytuje se v

pohár: pozvednout pohár k přípitkuden Becher zum Trinkspruch erheben

Blick: pozvednout zrakden Blick heben

erheben: pozvednout sklenici na čí zdravídas Glas auf j-s Wohl erheben

heben: pozvednout kalich na čí zdravíauf j-s Wohl den Kelch heben

pozvednout: pozvednout číšidas Glas heben