Hlavní obsah

erheben

Slovesoo, o

 1. (po)zvednout, (po)zdvihnoutdas Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdravídie Hand zum Gruß erhebenpozdvihnout ruku k pozdravuzu j-m die Augen erhebenzvednout ke komu oči
 2. povznést, pozvednout ducha ap.
 3. sich erheben zvednout se z křesla ap.
 4. sich erheben vzlétnout, vznést se letadlo, pták ap.
 5. sich erheben tyčit se, zvedat se
 6. zu etw. povýšit na co vesnici na město ap.j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu
 7. sich erheben vyčnívat nad ostatní ap., přesahovat průměr ap.
 8. sich erheben über j-n povyšovat se, vyvyšovat se nad koho
 9. sich erheben gegen j-n/etw. povstat proti komu/čemu proti vládě ap., postavit se (na odpor) komu/čemu diktátorovi ap.
 10. vyb(í)rat, inkasovat daně ap.
 11. sbírat, shromažďovat data, údaje ap.
 12. sich erheben kniž.zvedat se, přicházet vítr, bouře ap., vyvstávat problém ap.
 13. vznést nárok ap.

Vyskytuje se v

Klage: gegen j-n Klage erhebenvznést žalobu proti komu

Anklage: eine Anklage gegen den Chef erhebenvznést obvinění proti šéfovi

Anspruch: Anspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

formal: einen formalen Einwand erhebenvznést formální námitku

erheben: sich erhebenzvednout se z křesla ap.