Hlavní obsah

Blick

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. auf j-n/etw. pohled, pohlédnutí na koho/coj-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledemLiebe auf den ersten Blickláska na první pohled
  2. zrak, pohledden Blick hebenpozvednout zrak
  3. auf etw. Akk výhled, vyhlídka, pohled na co z okna ap.ein Zimmer mit Blick aufs Meerpokoj s výhledem na moře

Vyskytuje se v

blicken: (za)stavit se, ukázat se u kohosich bei j-m blicken lassen

zuschießen: vrhat pohledy na koho vražedné ap.j-m Blicke zuschießen

zweit(er,e,es): na druhý pohledauf den zweiten Blick

aushalten: snést čí pohledj-s Blick aushalten

bedeutsam: na koho se významně podívatj-m einen bedeutsamen Blick zuwerfen

erst(er,e,es): láska na první pohledLiebe auf den ersten Blick

ausweichen: Vyhýbal se mým pohledům.Er wich meinen Blicken aus.

durchdringen: pronikavě se dívat na kohoj-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehen

Ferne: dívat se zasněně do dálkyträumend in die Ferne blicken

gehen: Jeho pohled směřoval k ní.Sein Blick ging auf sie.

glasig: mít skelný pohledeinen glasigen Blick haben

lösen: nemoci odtrhnout pohled od koho/čehoden Blick von j-m/etw. nicht lösen können

rückwärts: pohled dozaduein Blick rückwärts

tun: podívat se z oknaeinen Blick aus dem Fenster tun

verstohlen: vrhat kradmé pohledy na kohoj-m verstohlene Blicke zuwerfen

ziehen: přitahovat na sebe všechny pohledyalle Blicke auf sich ziehen

vernichten: zničující pohledpřen. ein vernichtender Blick

werfen: podívat se do novineinen Blick in die Zeitung werfen

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

bezduchý: mít bezduchý pohledeinen stumpfen Blick haben

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

bojácný: bojácný člověk/pohledein ängstlicher Mensch/Blick

cítit: cítit na sobě čí pohledj-s Blick auf sich spüren

dychtivý: dychtivé pohledygierige Blicke

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

hltat: hltat koho očimaj-n mit Blicken verschlingen

chladný: chladný pohledein kalter Blick

koketní: koketní pohledein koketter Blick

kradmý: kradmý pohledverstohlener Blick

lačný: vrhat lačné pohledy po kom/čemj-m/etw. gierige Blicke zuwerfen

letmý: letmý pohled/polibekein flüchtiger Blick/Kuss

mámit: Mámí mě zrak.Mein Blick täuscht mich.

mrazivý: přen. mrazivý pohledeiskalter Blick

nenávistný: vrhat na koho nenávistné pohledyj-m hasserfüllte Blicke zuwerfen

nepřítomnost: nepřítomnost pohledudie Geistlosigkeit des Blickes

nevěřící: nevěřící pohledein ungläubiger Blick

nevinný: dětský nevinný pohledein kindlich unschuldiger Blick

obrátit: obrátit zrak ke komuj-m den Blick zuwenden

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

ostřit: ostřit zrakden Blick schärfen

podezíravý: podezíravý pohledein misstrauischer Blick

pohled: provrtat pohledem kohoj-n mit Blicken durchbohren

pohoršený: pohoršený pohledempörter Blick

pokochat se: pokochat se pohledem na mořesich an dem Blick auf das Meer ergötzen

pronikavý: upřít na koho/co pronikavý pohledeinen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heften

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

spočinout: spočinout pohledem na kom/čemauf j-m/etw. mit dem Blick ruhen

strnulý: přen. mít strnulý pohledeinen starren Blick haben

těkat: těkat zrakemdie Blicke schweifen lassen

truchlivý: truchlivý pohledein jämmerlicher Blick

uhnout: přen. uhnout pohledemden Blick abwenden

úchvatný: úchvatný pohledein hinreißender Blick

Blick: koho provrtávat pohledemj-n mit Blicken durchbohren

upřený: upřený pohledstierer Blick

uznat: Neuznal ji za hodnou pohledu.Er hat sie eines Blickes nicht gewürdigt.

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

vyčítavý: vyčítavý pohledvorwurfsvoller Blick

zadívat se: zadívat se na obrazden Blick aufs Bild richten

zahledět se: zadívat se do dálkyden Blick in die Ferne richten

zaostřit: zaostřit zrakseinen Blick schärfen

zavadit: přen. Zavadila o něj pohledem.Ihr Blick streifte ihn.

zespod: pohled zespodein Blick von unten