Hlavní obsah

Blick

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. auf j-n/etw. pohled, pohlédnutí na koho/coj-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledemLiebe auf den ersten Blickláska na první pohled
  2. zrak, pohledden Blick hebenpozvednout zrak
  3. auf etw. Akk výhled, vyhlídka, pohled na co z okna ap.ein Zimmer mit Blick aufs Meerpokoj s výhledem na moře

Vyskytuje se v

blicken: sich bei j-m blicken lassen(za)stavit se, ukázat se u koho

blicken: Das lässt tief blicken!To mluví za všechno!

zuschießen: j-m Blicke zuschießenvrhat pohledy na koho vražedné ap.

zweit(er,e,es): auf den zweiten Blickna druhý pohled

aushalten: j-s Blick aushaltensnést čí pohled

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

ausweichen: Er wich meinen Blicken aus.Vyhýbal se mým pohledům.

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

gehen: Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.

glasig: einen glasigen Blick habenmít skelný pohled

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

rückwärts: ein Blick rückwärtspohled dozadu

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

ziehen: alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy

vernichten: přen. ein vernichtender Blickzničující pohled

werfen: einen Blick in die Zeitung werfenpodívat se do novin