Hlavní obsah

blicken

Vyskytuje se v

Blick: j-n mit Blicken durchbohrenkoho provrtávat pohledem

zuschießen: j-m Blicke zuschießenvrhat pohledy na koho vražedné ap.

zweit(er,e,es): auf den zweiten Blickna druhý pohled

aushalten: j-s Blick aushaltensnést čí pohled

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

ausweichen: Er wich meinen Blicken aus.Vyhýbal se mým pohledům.

Blick: j-m einen fragenden Blick zuwerfenpodívat se na koho tázavým pohledem

Blick: Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

Blick: den Blick hebenpozvednout zrak

Blick: ein Zimmer mit Blick aufs Meerpokoj s výhledem na moře

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

gehen: Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.

glasig: einen glasigen Blick habenmít skelný pohled

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

rückwärts: ein Blick rückwärtspohled dozadu

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

ziehen: alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy

vernichten: přen. ein vernichtender Blickzničující pohled

werfen: einen Blick in die Zeitung werfenpodívat se do novin

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

bezduchý: mít bezduchý pohledeinen stumpfen Blick haben

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

bojácný: bojácný člověk/pohledein ängstlicher Mensch/Blick

cítit: cítit na sobě čí pohledj-s Blick auf sich spüren

dychtivý: dychtivé pohledygierige Blicke

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

hltat: hltat koho očimaj-n mit Blicken verschlingen

chladný: chladný pohledein kalter Blick

koketní: koketní pohledein koketter Blick

kradmý: kradmý pohledverstohlener Blick

lačný: vrhat lačné pohledy po kom/čemj-m/etw. gierige Blicke zuwerfen

letmý: letmý pohled/polibekein flüchtiger Blick/Kuss

mámit: Mámí mě zrak.Mein Blick täuscht mich.

mrazivý: přen. mrazivý pohledeiskalter Blick

nenávistný: vrhat na koho nenávistné pohledyj-m hasserfüllte Blicke zuwerfen

nevěřící: nevěřící pohledein ungläubiger Blick

nevinný: dětský nevinný pohledein kindlich unschuldiger Blick

obrátit: obrátit zrak ke komuj-m den Blick zuwenden

ohlédnout se: Ještě jednou se ohlédni.Blick noch einmal zurück.

optimisticky: dívat se optimisticky do budoucnostioptimistisch in die Zukunft blicken

ostřit: ostřit zrakden Blick schärfen

podezíravý: podezíravý pohledein misstrauischer Blick

pohled: provrtat pohledem kohoj-n mit Blicken durchbohren

pohoršený: pohoršený pohledempörter Blick

pokochat se: pokochat se pohledem na mořesich an dem Blick auf das Meer ergötzen

pronikavý: upřít na koho/co pronikavý pohledeinen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heften

prozíravě: prozíravě hledět do budoucnaumsichtig in die Zukunft blicken

spočinout: spočinout pohledem na kom/čemauf j-m/etw. mit dem Blick ruhen

strnulý: přen. mít strnulý pohledeinen starren Blick haben

těkat: těkat zrakemdie Blicke schweifen lassen

truchlivý: truchlivý pohledein jämmerlicher Blick

uhnout: přen. uhnout pohledemden Blick abwenden

úchvatný: úchvatný pohledein hinreißender Blick

upřený: upřený pohledstierer Blick

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

vyčítavý: vyčítavý pohledvorwurfsvoller Blick

zadívat se: zadívat se na obrazden Blick aufs Bild richten

zahledět se: zadívat se do dálkyden Blick in die Ferne richten

zaostřit: zaostřit zrakseinen Blick schärfen

zavadit: přen. Zavadila o něj pohledem.Ihr Blick streifte ihn.

zespod: pohled zespodein Blick von unten

pohled: poznat na první pohled koho/coj-n/etw. auf den ersten Blick erkennen

pohled: láska na první pohledLiebe auf den ersten Blick