Hlavní obsah

blicken

Vyskytuje se v

blicken: sich bei j-m blicken lassen(za)stavit se, ukázat se u koho

zuschießen: j-m Blicke zuschießenvrhat pohledy na koho vražedné ap.

zweit(er,e,es): auf den zweiten Blickna druhý pohled

aushalten: j-s Blick aushaltensnést čí pohled

bedeutsam: j-m einen bedeutsamen Blick zuwerfenna koho se významně podívat

erst(er,e,es): Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

ausweichen: Er wich meinen Blicken aus.Vyhýbal se mým pohledům.

durchdringen: j-n durchdringend/mit durchdringendem Blick ansehenpronikavě se dívat na koho

Ferne: träumend in die Ferne blickendívat se zasněně do dálky

gehen: Sein Blick ging auf sie.Jeho pohled směřoval k ní.

glasig: einen glasigen Blick habenmít skelný pohled

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

rückwärts: ein Blick rückwärtspohled dozadu

tun: einen Blick aus dem Fenster tunpodívat se z okna

verstohlen: j-m verstohlene Blicke zuwerfenvrhat kradmé pohledy na koho

ziehen: alle Blicke auf sich ziehenpřitahovat na sebe všechny pohledy

vernichten: přen. ein vernichtender Blickzničující pohled

werfen: einen Blick in die Zeitung werfenpodívat se do novin

první: die Liebe auf den ersten Blickláska na první pohled

bezduchý: einen stumpfen Blick habenmít bezduchý pohled

bloudit: Sein Blick irrte durch den Raum.Bloudil pohledem po místnosti.

bojácný: ein ängstlicher Mensch/Blickbojácný člověk/pohled

cítit: j-s Blick auf sich spürencítit na sobě čí pohled

dychtivý: gierige Blickedychtivé pohledy

hloubka: in die Tiefe blicken/fallen/stürzenhledět/padat/zřítit se do hloubky

hltat: j-n mit Blicken verschlingenhltat koho očima

chladný: ein kalter Blickchladný pohled

koketní: ein koketter Blickkoketní pohled

kradmý: verstohlener Blickkradmý pohled

lačný: j-m/etw. gierige Blicke zuwerfenvrhat lačné pohledy po kom/čem

letmý: ein flüchtiger Blick/Kussletmý pohled/polibek

mámit: Mein Blick täuscht mich.Mámí mě zrak.

mrazivý: eiskalter Blickpřen. mrazivý pohled

nenávistný: j-m hasserfüllte Blicke zuwerfenvrhat na koho nenávistné pohledy

nevěřící: ein ungläubiger Blicknevěřící pohled

nevinný: ein kindlich unschuldiger Blickdětský nevinný pohled

obrátit: j-m den Blick zuwendenobrátit zrak ke komu

ohlédnout se: Blick noch einmal zurück.Ještě jednou se ohlédni.

optimisticky: optimistisch in die Zukunft blickendívat se optimisticky do budoucnosti

ostřit: den Blick schärfenostřit zrak

podezíravý: ein misstrauischer Blickpodezíravý pohled

pohled: j-n mit Blicken durchbohrenprovrtat pohledem koho

pohoršený: empörter Blickpohoršený pohled

pokochat se: sich an dem Blick auf das Meer ergötzenpokochat se pohledem na moře

pronikavý: einen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heftenupřít na koho/co pronikavý pohled

prozíravě: umsichtig in die Zukunft blickenprozíravě hledět do budoucna

spočinout: auf j-m/etw. mit dem Blick ruhenspočinout pohledem na kom/čem

strnulý: einen starren Blick habenpřen. mít strnulý pohled

těkat: die Blicke schweifen lassentěkat zrakem

truchlivý: ein jämmerlicher Blicktruchlivý pohled

uhnout: den Blick abwendenpřen. uhnout pohledem

úchvatný: ein hinreißender Blickúchvatný pohled

upřený: stierer Blickupřený pohled

vděčně: j-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfenvděčně na koho pohlédnout

vyčítavý: vorwurfsvoller Blickvyčítavý pohled

zadívat se: den Blick aufs Bild richtenzadívat se na obraz

zahledět se: den Blick in die Ferne richtenzadívat se do dálky

zaostřit: seinen Blick schärfenzaostřit zrak

zavadit: Ihr Blick streifte ihn.přen. Zavadila o něj pohledem.

zespod: ein Blick von untenpohled zespod

Blick: j-n mit Blicken durchbohrenkoho provrtávat pohledem