Hlavní obsah

beobachten

Vyskytuje se v

wachsam: etw. wachsam beobachtenbedlivě pozorovat co

bedlivě: bedlivě pozorovat coetw. wachsam beobachten

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten