Hlavní obsah

beobachten

Vyskytuje se v

wachsam: etw. wachsam beobachtenbedlivě pozorovat co

bedlivě: etw. wachsam beobachtenbedlivě pozorovat co

bezpečný: etw. aus sicherer Entfernung beobachtenpozorovat co z bezpečné vzdálenosti