Hlavní obsah

pozorovat

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě pozorovat coetw. wachsam beobachten

bezpečný: pozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachten

chladně: chladně pozorovat koho/coj-n/etw. kühl betrachten

obdiv: pozorovat co pln obdivuetw. voller Bewunderung betrachten