Hlavní obsah

anblicken

Vyskytuje se v

hledět: j-n/etw. anschauen/ansehen/anblickenhledět na koho/co

významně: j-n bedeutsam anblickenvýznamně se podívat na koho

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho