Hlavní obsah

vděčně

Příslovce

  • dankbarvděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

Vyskytuje se v

nevděčně: zachovat se nevděčně ke komuj-n undankbar behandeln

dankbar: za co být vděčnýfür etw. dankbar sein

Gemeinde: mít vděčné publikumeine dankbare Gemeinde haben

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen