Hlavní obsah

vděčně

Příslovce

  • dankbarvděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

Vyskytuje se v

nevděčně: zachovat se nevděčně ke komuj-n undankbar behandeln

dankbar: für etw. dankbar seinza co být vděčný

Gemeinde: eine dankbare Gemeinde habenmít vděčné publikum