Hlavní obsah

dankbar

Vyskytuje se v

Gemeinde: mít vděčné publikumeine dankbare Gemeinde haben

děkovně: děkovně se klanětsich dankbar verneigen

vděčně: vděčně na koho pohlédnoutj-n dankbar ansehen, j-m einen dankbaren Blick zuwerfen

vděčný: Byl bych vám za to vděčen.Ich wäre euch dafür dankbar.

dankbar: za co být vděčnýfür etw. dankbar sein