Hlavní obsah

heben

Slovesohob, h. gehoben

  1. zvednout, zdvihnoutauf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdravídie Stimme hebenpozvednout hlas
  2. sport.vzpírat zvedat činky
  3. (vy)zvednout, vyzdvihnout
  4. sich heben zvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.
  5. zvyšovat, pozved(áv)at úroveň ap.j-s Selbstbewusstsein hebenpozvednout čí sebevědomí

Vyskytuje se v

heben: zvedat se, stoupat letadlo, mlha ap.sich heben

Himmel: vynášet koho/co do nebej-n/etw. in den Himmel heben

hüben: tam i tady, na obou stranách, na této i na druhé straněhüben wie/und drüben

Sattel: vyhodit koho ze sedla z jeho postaveníj-n aus dem Sattel heben

Taufe: založit co, položit základy čemuetw. Akk aus der Taufe heben

Stimme: zvýšit/ztišit hlasdie Stimme heben/senken

aufheben: S námahou jsem se zvedla z křesla.Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.

Blick: pozvednout zrakden Blick heben

hoch: zvednout ruce vysoko nad hlavudie Hände hoch über den Kopf heben

knižně: ling. mluvit knižněgehoben sprechen

pozvednout: pozvednout číšidas Glas heben

přípitek: zvednout číši k přípitkuden Becher zum Trinkspruch heben

uzvednout: uzdvihnout činku nad hlavudie Hantel über den Kopf heben

vrazit: expr. vrazit do sebe panákaeinen kippen/heben

vyniknout: Červená linka vynikla na šedém pozadí.Die rote Linie hob sich vom grauen Hintergrund ab.

výška: zvednout co do výškyetw. in die Höhe heben

vyzvednout: vyzdvihnout dítě na ramenadas Kind auf die Schultern heben

zvedat: zvedat činkyHanteln heben

zvednout: Zvednu maximálně 90 kilo.Ich hebe maximal 90 Kilo.

zvednout se: Opona se zvedla.Der Vorhang hob sich.

sedlo: vyhodit koho ze sedlaj-n aus dem Sattel heben

vychválit: vychválit koho/co do nebesj-n/etw. in den Himmel heben, j-n über den grünen Klee loben

Angel: čím otřást v základechetw. Akk aus den Angeln heben