Hlavní obsah

sedlo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (na koně) der (Reit)Satteldámské sedloder Damensattel
  2. (horské) der (Berg)Sattel, die Einsatt(e)lung

Vyskytuje se v

sednout: sednout (si)usednout sich setzen, (sich) hinsetzen, (sich) niedersetzen

sednout: sednout (si)klesnout (sich) setzen, fallen*

horský: horské sedloder Bergsattel

blízko: sednout si blíž k oknusich näher zum Fenster setzen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

chládek: sednout si do chládkusich in den Schatten setzen

jezdecký: jezdecké sedlo/uměníder Reitsattel/die Reitkunst

k, ke, ku: sednout si ke stolusich an den Tisch setzen

klín: sednout si komu na klínsich j-m auf den Schoß setzen, sich auf j-s Schoß setzen

kruh: sednout si do kruhusich in den Kreis setzen

mez: sednout si na mezsich auf einen Rain setzen

sednout: přen. sednout na vlakin den Zug steigen

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

vyhoupnout se: vyhoupnout se do sedlasich in den Sattel schwingen

vyletět: Jezdec vylétl ze sedla.Der Reiter ist aus dem Sattel gestürzt.

země: sednout si na zemsich auf den Boden setzen

pevný: sedět pevně v sedlefest im Sattel sitzen

Tisch: sich an den Tisch setzensednout si ke stolu

Bank: sich auf eine Bank setzensednout si na lavičku

setzen: sich bequem an den Tisch setzenpohodlně si sednout ke stolu

werfen: Das Pferd warf ihn aus dem Sattel.Kůň ho vyhodil ze sedla.