Hlavní obsah

povýšit

Dokonavé sloveso

  1. (udělit vyšší hodnost) befördern zu etw., erheben zu etw., in etw. Akk, avancieren zu etw.Konečně byl povýšen na vedoucího.Endlich wurde er zum Leiter befördert.být povýšen do rytířského stavuin den Ritterstand erhoben werden
  2. (dosáhnout vyšší hodnosti) aufrücken, aufsteigen, erhoben werden zu j-m/etw., in etw. AkkKarel zase povýšil.Karl ist wieder aufgerückt.Vesnice povýšila na město.Ein Dorf wurde zur Stadt erhoben.

Vyskytuje se v

šlechtický: povýšit koho do šlechtického stavuj-n in den Adelsstand erheben

erheben: j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu