Hlavní obsah

rychlost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (míra pohybu) die Geschwindigkeit, die Schnelligkeitprůměrná/maximální rychlostdie Durchschnittsgeschwindigkeit/Maximalgeschwindigkeitnejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeitv plné rychlostiin voller Fahrt
  2. (veličina) die Geschwindigkeitnadzvuková rychlostdie Überschallgeschwindigkeitrychlost zvukudie Schallgeschwindigkeit
  3. (spěch, chvat) die Schnelle, die Raschheit
  4. (rychlostní stupeň) der Gangprvní/druhá rychlosterster/zweiter Gang

Vyskytuje se v

krajní: krajní rychlostdie Höchstgeschwindigkeit

maximální: maximální rychlost/výkon/teplotadie Höchstgeschwindigkeit/Höchstleistung/Höchsttemperatur

nadměrný: jet nadměrnou rychlostímit überhöhter Geschwindigkeit fahren

nájezdový: sport. nájezdová rychlostdie Auffahrtsgeschwindigkeit

okamžitý: fyz. okamžitá rychlostaugenblickliche Geschwindigkeit

omezení: omezení rychlostidie Geschwindigkeitsbegrenzung

počáteční: fyz. počáteční rychlostdie Anfangsgeschwindigkeit

průměrný: fyz. průměrná rychlost za hodinudie Stundengeschwindigkeit

překročit: překročit povolenou rychlostdie zulässige Geschwindigkeit überschreiten

reaktivní: reakční rychlostdie Reaktionsgeschwindigkeit

rozjezdový: rozjezdová rychlostdie Anfahrgeschwindigkeit

úhlový: fyz. úhlová rychlostdie Winkelgeschwindigkeit

vyřadit: motor. vyřadit rychlostden Gang ausschalten

zapisovací: výp. zapisovací rychlostdie Schreibgeschwindigkeit

zvuk: rychlost zvukudie Schallgeschwindigkeit

bezpečný: bezpečná rychlostdie Sicherheitsgeschwindigkeit

bleskový: bleskovou rychlostíin/mit Blitzesschnelle

detonační: detonační rychlostdie Detonationsgeschwindigkeit

dovolený: dovolená rychlostdie zulässige Geschwindigkeit

hodina: jet rychlostí 80 km za hodinumit 80 Stundenkilometern fahren

malý: dosáhnout jen malé rychlostinur eine niedrige Geschwindigkeit erreichen

pokutovat: Řidič byl pokutován za překročení rychlosti.Der Fahrer bekam ein Strafmandat für die Geschwindigkeitsüberschreitung.

přípustný: přípustná odchylka/rychlostzulässige Abweichung/Geschwindigkeit

zvýšit: zvýšit rychlostdie Geschwindigkeit steigern

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

fahren: mit unangemessener Geschwindigkeit fahrenjet nepřiměřenou rychlostí

Fahrt: in voller Fahrt seinjet plnou rychlostí

jagen: mit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagenhnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem města

Stundenkilometer: (mit) 120 Stundenkilometern fahrenjet (rychlostí) 120 kilometrů za hodinu