Hlavní obsah

jagen

Slovesoh./i.

  1. lovit, honitmit Pfeil und Bogen jagenlovit s lukem a šípy
  2. pronásledovat, stíhat
  3. hnát dobytek do chléva ap.
  4. vyhnat psa z kuchyně ap.die Kinder aus dem Bett jagenvyhnat děti z postele
  5. hovor.vrazit dýku do břicha ap.
  6. hnát se, letět, páditmit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagenhnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem města
  7. nach etw. honit se za čím za penězi, slávou ap.

Vyskytuje se v

Luft: vyhodit co do vzduchuetw. Akk in die Luft jagen

Schornstein: vypustit co komínemetw. Akk durch den Schornstein jagen

Teufel: poslat koho k čertuj-n zum Teufel jagen/schicken

jagen: lovit s lukem a šípymit Pfeil und Bogen jagen

prohnat: prohnat komu kulku hlavouj-m eine Kugel durch den Kopf jagen

komín: přen. Jeho peníze vyletěly komínem.Er jagte sein Geld zum Schornstein hinaus.

kulka: prohnat komu kulku hlavouj-m eine Kugel durch den Kopf jagen

Bockshorn: (ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strachsich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen