Hlavní obsah

jagen

Slovesoh./i.

  1. lovit, honitmit Pfeil und Bogen jagenlovit s lukem a šípy
  2. pronásledovat, stíhat
  3. hnát dobytek do chléva ap.
  4. vyhnat psa z kuchyně ap.die Kinder aus dem Bett jagenvyhnat děti z postele
  5. hovor.vrazit dýku do břicha ap.
  6. hnát se, letět, páditmit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagenhnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem města
  7. nach etw. honit se za čím za penězi, slávou ap.

Vyskytuje se v

Luft: etw. Akk in die Luft jagenvyhodit co do vzduchu

Schornstein: etw. Akk durch den Schornstein jagenvypustit co komínem

Teufel: j-n zum Teufel jagen/schickenposlat koho k čertu

jagen: mit Pfeil und Bogen jagenlovit s lukem a šípy

Bockshorn: sich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen(ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strach