Hlavní obsah

bezpečný

Přídavné jméno

  1. (bez nebezpečí, obav) sicher, gefahrlosbezpečná rychlostdie Sicherheitsgeschwindigkeitpozorovat co z bezpečné vzdálenostietw. aus sicherer Entfernung beobachtenbezpečný úkrytein sicheres Versteck
  2. (nepochybný, věrohodný) sicherdovědět se co z bezpečného prameneetw. aus sicherer Quelle erfahren

Vyskytuje se v

absolutně: absolut sicher seinbýt absolutně bezpečný

koníček: ein gefährliches/kostspieliges Hobbynebezpečný/nákladný koníček

krajně: äußerst unfreundlich/gefährlich seinbýt krajně nepřátelský/nebezpečný

nebezpečný: eine gefährliche Fahrtnebezpečná jízda

úkryt: einen sicheren Unterschlupf findennalézt bezpečný úkryt

Krankheit: gefährliche Krankheitnebezpečná nemoc

Aufstieg: ein gefährlicher Aufstieg zum Gipfelnebezpečný výstup na vrchol

Strömung: gefährliche Strömungennebezpečné proudy

bezpečný: etw. aus sicherer Quelle erfahrendovědět se co z bezpečného pramene