Hlavní obsah

zajištěný

Vyskytuje se v

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

právní: zajistit právní ochranu komuj-m Rechtsschutz gewährleisten

zpětně: zpětně zajistitrücksichern

Sicherheit: zajistit komu bezpečnostj-m Sicherheit bieten

sichern: zajistit soubordie Datei sichern

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern