Hlavní obsah

zařízený

Vyskytuje se v

jednoúčelový: tech. jednoúčelové zařízenídie Einzweckeinrichtung

odvinovací: odvinovací zařízenídie Abwickelanlage/Abrollanlage

přídavný: tech. přídavné zařízenídie Zusatzvorrichtung

splachovací: splachovací zařízenídie Spülvorrichtung

stahovací: stahovací zařízenídie Abziehvorrichtung

stravovací: stravovací zařízenídie Verpflegungseinrichtung

zabezpečovací: zabezpečovací zařízení proti krádežider Diebstahlschutz, die Diebstahlsicherung

zařízení: poplašné zařízenídie Alarmanlage

zavírací: zavírací zařízenídie Schließanlage

důvtipný: důvtipné zařízeníeine sinnreiche Vorrichtung

komfortní: komfortní zařízení kuchyněkomfortable Kücheneinrichtung

nábytek: zařídit pokoj nábytkemein Zimmer mit Möbeln einrichten

nápravný: nápravné zařízenídie Justizvollzugsanstalt/SwD Korrektionsanstalt

nepohodlně: nepohodlně zařízený pokojein unbequem eingerichtetes Zimmer

poplašný: poplašné zařízenídie Alarmanlage

prakticky: prakticky zařízený bytpraktisch eingerichtete Wohnung

reprezentativně: reprezentativně zařízený bytrepräsentativ eingerichtete Wohnung

vypnutý: vypnuté zařízeníeine abgeschaltete Anlage

zdvihací: zdvihací zařízenídie Hebevorrichtung, die Hubvorrichtung

dezent: být vkusně zařízenýdezent eingerichtet sein

mitsamt: prodat byt včetně zařízenídie Wohnung mitsamt den Möbeln verkaufen

Anlage: vojenské zařízeníeine militärische Anlage

Begräbnis: zařídit pohřebein Begräbnis einrichten

einrichten: nově si zařídit životsein Leben neu einrichten

Wohnung: zařídit si bytsich eine Wohnung einrichten

zařídit: zařídit komu vízumfür j-n das Visum besorgen

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

frühestens: nejdřív ve středufrühestens am Mittwoch

halten: Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

umziehen: Musím se nejdříve převléknout.Ich muss mich erst noch umziehen.

womöglich: Přijď pokud možno dřív.Komm womöglich früher.

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

vybalit: Nejdříve si vybalím.Zuerst werde ich auspacken.

vystřízlivět: Musí nejdřív vystřízlivět.Er muss erst nüchtern werden.