Hlavní obsah

pevný

Přídavné jméno

  1. (odolný, tvrdý) festpevný materiálein festes Material
  2. (v tuhém skupenství) festpevné palivofester Brennstofffyz. pevné skupenstvífester Zustand
  3. (nepohyblivý) festpevná telefonní linkader Festnetzanschluss
  4. (zabezpečený proti pádu ap.) fest, standfest, stabilpevný platdas Festgehalt
  5. (trvalý) fest, stabil, fix
  6. (rázný, rozhodný) fest, straff

Vyskytuje se v

disk: pevný diskdie Festplatte, die Harddisk

linka: pevná linkadas Festnetz, der Festnetzanschluss

kladka: pevná kladkafeste Rolle

mechanika: mechanika pevných tělesdie Mechanik der festen Körper

skupenství: pevné/kapalné/plynné skupenstvífester/flüssiger/gasförmiger Aggregatzustand

Arbeitszeit: feste/gleitende Arbeitszeitpevná/pružná pracovní doba

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

Führung: Deiner Tochter fehlt eine feste Führung.Tvé dceři chybí pevné vedení.

kernig: přen. kernige Gesundheit habenmít pevné zdraví

Stand: einen festen Stand habenstát pevně, mít pevný postoj

Start: ein stehender/fliegender Startpevný/letmý start

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu