Hlavní obsah

spolehlivý

Přídavné jméno

  • verlässlich, zuverlässigobrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wendenvědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

Vyskytuje se v

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

Methode: spolehlivá/praktická metodaeine zuverlässige/praktische Methode

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen