Hlavní obsah

spolehlivý

Přídavné jméno

  • verlässlich, zuverlässigobrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wendenvědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

Vyskytuje se v

funkčně: funkčně spolehlivýfunktionssicher

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda