Hlavní obsah

spolehlivě

Vyskytuje se v

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

funkčně: funkčně spolehlivýfunktionssicher

spolehlivý: obrátit se na spolehlivého člověkasich an einen zuverlässigen Menschen wenden

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

Methode: eine zuverlässige/praktische Methodespolehlivá/praktická metoda

völlig: Er arbeitet völlig zuverlässig.Pracuje naprosto spolehlivě.