Hlavní obsah

spolehlivě

Vyskytuje se v

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

Methode: spolehlivá/praktická metodaeine zuverlässige/praktische Methode

völlig: Pracuje naprosto spolehlivě.Er arbeitet völlig zuverlässig.

spolehlivě: Stroj funguje spolehlivě.Die Maschine läuft zuverlässig.