Hlavní obsah

nejistě

Příslovce

  • unsichercítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

Vyskytuje se v

jistý: mít jistou rukueine sichere Hand haben

pomalu: pomalu, ale jistělangsam aber sicher

stoprocentně: být si stoprocentně jistýsich hundertprozentig sicher sein

jistě: Jistě na to nezapomene.Er vergisst es sicher nicht.

nejistě: cítit se v přítomnosti koho nejistěsich in j-s Anwesenheit unsicher fühlen

nejistý: nejistý výsledekunsicheres Ergebnis

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

mlýn: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.

ja: No jistě!, Ano!Ja sicher!

Kapital: jistý kapitálein sicheres Kapital

Schütze: jistý střelecein sicherer Schütze

sowieso: Samozřejmě!, To se rozumí!, Jistě(že)!Das sowieso!

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

bestimmt: mít o čem jistou představuvon etw. eine bestimmte Vorstellung haben

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

gewiss: jistá místnost toaletahovor. das gewisse Örtchen

klar: (No) Jasně!, (No) Jistě!(Na) Klar!

schon: Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.

geben: O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!Da gibts (gar) nichts!