Hlavní obsah

obsáhlý

Přídavné jméno

  • umfangreich, umfassendobsáhlá zprávaein umfangreicher Berichtmít obsáhlé vědomostiumfassende Kenntnisse haben