Hlavní obsah

Bericht

Vyskytuje se v

Deutsch: Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

verzerren: die Berichte von etw. verzerrenzkreslit zprávy o čem