Hlavní obsah

Artikel

Vyskytuje se v

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

článek: j-m einen Artikel abdruckenotisknout komu článek

člen: bestimmter Artikelurčitý člen

určitý: bestimmter Artikelling. určitý člen

čtivě: ein lesbar geschriebener Artikelčtivě napsaný článek

napsaný: genial geschriebener Artikelgeniálně napsaný článek

neurčitý: unbestimmter Artikelneurčitý člen

odezva: die Reaktion auf den Artikelodezva na článek

pojednávat: In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.V článku pojednává o ochraně životního prostředí.

proškrtat: den Artikel durchstreichenproškrtat článek

rozčlenit: einen Artikel in vier Abschnitte aufteilenrozčlenit článek na čtyři odstavce

uveřejnit: den Artikel anonym publizierenuveřejnit článek anonymně

uvést: einen neuen Artikel auf den Markt einführenuvést nové zboží na trh

vystříhat: Ich habe den Artikel herausgeschnitten.Ten článek jsem si vystřihl.

zajedno: Ich bin mit dem Autor des Artikels eins.Jsem zajedno s autorem článku.

zestručnit: den Artikel zusammenfassenzestručnit článek

Artikel: einen Artikel über etw. schreibenpsát článek o čem