Hlavní obsah

Artikel

Vyskytuje se v

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

článek: otisknout komu článekj-m einen Artikel abdrucken

člen: určitý členbestimmter Artikel

určitý: ling. určitý členbestimmter Artikel

čtivě: čtivě napsaný článekein lesbar geschriebener Artikel

napsaný: geniálně napsaný článekgenial geschriebener Artikel

neurčitý: neurčitý členunbestimmter Artikel

odezva: odezva na článekdie Reaktion auf den Artikel

pojednávat: V článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.

proškrtat: proškrtat článekden Artikel durchstreichen

rozčlenit: rozčlenit článek na čtyři odstavceeinen Artikel in vier Abschnitte aufteilen

uveřejnit: uveřejnit článek anonymněden Artikel anonym publizieren

uvést: uvést nové zboží na trheinen neuen Artikel auf den Markt einführen

vystříhat: Ten článek jsem si vystřihl.Ich habe den Artikel herausgeschnitten.

zajedno: Jsem zajedno s autorem článku.Ich bin mit dem Autor des Artikels eins.

zestručnit: zestručnit článekden Artikel zusammenfassen