Hlavní obsah

napsaný

Přídavné jméno

  1. (zaznamenaný) (auf)geschriebenchybně napsaná adresafalsch geschriebene Adresse
  2. (vytvořený) geschrieben, verfasstgeniálně napsaný článekgenial geschriebener Artikel

Vyskytuje se v

čtivě: čtivě napsaný článekein lesbar geschriebener Artikel

chystat se: Chystám se ti napsat.Ich habe vor, dir zu schreiben.

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

napsat: napsat si čí telefonní číslo(sich) j-s Telefonnummer (auf)schreiben

nezáživně: nezáživně napsaná knihaein uninteressant geschriebenes Buch

omluvenka: napsat synovi omluvenkudem Sohn eine Entschuldigung schreiben

poznámka: poznámky napsané na okraji stránkydie Randbemerkungen

případně: Napiš, případně zatelefonuj.Schreib, eventuell rufe an.

úloha: napsat domácí úlohudie Hausaufgabe schreiben

výhrůžný: napsat výhrůžný dopiseinen Drohbrief schreiben

bärenstark: napsat výbornou knihubärenstarkes Buch schreiben

darüber: Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.

Deutsch: Zpráva je napsaná v němčině.Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.

kommen: Konečně se dostávám k tomu, abych ti napsala.Endlich komme ich dazu, dir zu schreiben.

Musik: napsat hudbu k filmudie Musik zu einem Film schreiben

schreiben: Napíšeš mi?Schreibst du mir?

setzen: napsat tečkueinen Punkt setzen

statt: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

stehen: Jeho řeč je napsána.Seine Rede steht.

Zahl: napsat číslicieine Zahl schreiben

napsaný: chybně napsaná adresafalsch geschriebene Adresse