Hlavní obsah

darüber

Příslovce

  1. nad tím, nad čím nad tímto předmětem, místem ap.Wir wohnen im zweiten Stock und er darüber.Bydlíme ve druhém poschodí a on nad námi.
  2. nad to, nad co nad tento předmět, toto místo ap.Sie strich die Zeile durch und schrieb einen anderen Satz darüber.Přeškrtla řádek a napsala nad to jinou větu.
  3. mezitím, zatímSie ist darüber gestorben.Mezitím zemřela.
  4. darüber hinaus kromě toho, mimo to, navíc

Vyskytuje se v

bestehen: O tom není pochyb.Darüber besteht kein Zweifel.

denken: Co si o tom myslíš?Wie denkst du darüber?

reden: Už o tom nemluvme!Reden wir nicht mehr darüber!

so: Mám z toho takovou radost!Ich bin ja so froh darüber.

sprechen: O tom si musíme ještě promluvit.Darüber müssen wir noch sprechen.

ungewiss: Ještě jsme se v té věci nerozhodli.Wir sind uns darüber noch ungewiss.

unterstehen: Neopovažuj se o tom mluvit!Untersteh dich nicht, darüber zu sprechen!

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

podráždit: Velmi ji to podráždilo.Sie hat sich darüber sehr erregt.

pozastavovat se: Pozastavuješ se nad tím, že...Du hältst dich darüber auf, dass...

rozležet se: Rozleželo se mu to.Er hat darüber Klarheit gewonnen.

spekulovat: Moc o tom nespekuluj.Spekuliere darüber nicht zu viel.

spor: O tom není sporu.Darüber ist nicht zu streiten., Darüber besteht kein Streit.

uvažovat: Budu o tom uvažovat.Ich werde darüber nachdenken.

vůbec: Co si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?

zoufalý: Jsem z toho zoufalý.Ich bin darüber verzweifelt.

zpráva: Dám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.

žertovat: O tom se nežertuje.Darüber scherzt man nicht.

nalámat: Co jsem si s tím hlavy nalámal!Was habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen!

darüber: kromě toho, mimo to, navícdarüber hinaus