Hlavní obsah

poznámka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stručný zápis) die Bemerkung, die Notizpoznámky napsané na okraji stránkydie Randbemerkungendělat si poznámkysich Notizen machen
  2. (vysvětlivka) die Anmerkungpříloha s poznámkamidie Beilage mit Anmerkungenpoznámka pod čaroudie Fußnote
  3. (ústní) die Bemerkungpředběžná poznámkadie Vorbemerkung

Vyskytuje se v

okrajový: die Randbemerkungokrajová poznámka

režijní: die Regieanweisungrežijní poznámka

faktický: eine faktische Bemerkungfaktická poznámka

hubatý: vorlaute Bemerkungen machenmít hubaté poznámky

ironický: ironische Bemerkungironická poznámka

jedovatý: giftige Bemerkungenjedovaté poznámky

nemístný: unangebrachte Bemerkungnemístná poznámka

peprný: eine beißende Bemerkung aussprechenpronést peprnou poznámku

poškádlit: den Freund mit einer Bemerkung neckenpoškádlit kamaráda poznámkou

případný: zutreffende Bemerkungenpřípadné poznámky

rozzlobit: die Eltern mit seiner Bemerkung verärgernrozzlobit rodiče svou poznámkou

rozzuřit se: Nach seiner Bemerkung wurde er wütend.Po jeho poznámce se rozzuřil.

zaznamenat: Vermerke ins Diarium aufzeichnenzaznamenat si poznámky do diáře

čára: die Fußnotepoznámka pod čarou

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

bescheuert: bescheuerte Bemerkungen machenmít blbé poznámky

gestatten: sich eine Bemerkung/Einwendung gestattendovolit si poznámku/námitku

machen: eine Bemerkung machenpoznamenat, udělat poznámku

versehen: einen Text mit Anmerkungen versehenopatřit text poznámkami

voranstellen: einem Vortrag einige Bemerkungen voranstellenuvést na začátku přednášky pár poznámek

witzlos: witzlose Bemerkungen habenmít nesmyslné poznámky

poznámka: sich Notizen machendělat si poznámky