Hlavní obsah

pojednávat

Nedokonavé sloveso

  1. (odborně zpracovávat) behandeln etw. Akk, (ab)handeln etw. AkkV článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.
  2. (článek, studie ap.) behandeln etw. Akk, handeln von j-m/etw., über j-n/etw.

Vyskytuje se v

behandeln: Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.

handeln: Kniha pojednává o objevení Ameriky.Das Buch handelt von der Entdeckung Amerikas.

pojednávat: V článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.