Hlavní obsah

pojednávat

Nedokonavé sloveso

  1. (odborně zpracovávat) behandeln etw. Akk, (ab)handeln etw. AkkV článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.
  2. (článek, studie ap.) behandeln etw. Akk, handeln von j-m/etw., über j-n/etw.

Vyskytuje se v

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.

handeln: Das Buch handelt von der Entdeckung Amerikas.Kniha pojednává o objevení Ameriky.