Hlavní obsah

zabývat se

Vyskytuje se v

drobnost: zabývat se drobnostmisich mit Kleinigkeiten beschäftigen

triviální: zabývat se triviálním problémemsich mit einem trivialen Problem beschäftigen

befassen: Wir befassen uns jetzt mit der Psychologie.Zabýváme se teď psychologií.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

Lächerlichkeit: sich mit solchen Lächerlichkeiten nicht abgebennezabývat se takovými maličkostmi

umgehen: mit einem Plan umgehenzabývat se plánem