Hlavní obsah

článek

Vyskytuje se v

čtivě: čtivě napsaný článekein lesbar geschriebener Artikel

napsaný: geniálně napsaný článekgenial geschriebener Artikel

obsah: stručný obsah článkuein kurzer Artikelinhalt

odezva: odezva na článekdie Reaktion auf den Artikel

pojednávat: V článku pojednává o ochraně životního prostředí.In seinem Artikel behandelt er den Umweltschutz.

proškrtat: proškrtat článekden Artikel durchstreichen

rozčlenit: rozčlenit článek na čtyři odstavceeinen Artikel in vier Abschnitte aufteilen

upozornit: upozornit přítele na článek v novináchden Freund auf den Zeitungsartikel aufmerksam machen

uveřejnit: uveřejnit článek anonymněden Artikel anonym publizieren

vystříhat: Ten článek jsem si vystřihl.Ich habe den Artikel herausgeschnitten.

zajedno: Jsem zajedno s autorem článku.Ich bin mit dem Autor des Artikels eins.

zestručnit: zestručnit článekden Artikel zusammenfassen

Artikel: psát článek o čemeinen Artikel über etw. schreiben

článek: anat. článek prstudas Fingerglied, na noze das Zehenglied