Hlavní obsah

Produkt

Vyskytuje se v

durchlaufen: Produkt projde několika kontrolami kvality.Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.

Palette: široká paleta produktůeine umfassende Palette von Produkten

finální: das Endproduktekon. finální produkt

odpadní: die Abfallprodukteodpadní produkty

produkt: die Naturprodukteprodukty přírody

ropný: das Erdölproduktropný produkt

škrobárenský: die Stärkeprodukteškrobárenské produkty

štěpný: das Spaltproduktchem. štěpný produkt

výstupní: výstupní kontrola (výrobků)die Ausgangskontrolle (von Produkten)

odlišit: odlišit svůj výrobky od konkurenceseine Produkte von der Konkurrenz unterscheiden

pokulhávat: Výrobek pokulhává za světovou špičkou.Das Produkt hinkt der Weltspitze hinterher.

rozkladný: ein Zersetzungsproduktchem. rozkladný produkt

škála: široká škála výrobků na trhueine breite Palette von Produkten auf dem Markt

většinou: Naše výrobky se vyváží většinou do sousedních zemí.Unsere Produkte werden größtenteils in die Nachbarländer exportiert.

značit: značit výrobky etiketoudie Produkte mit Etiketten kennzeichnen