Hlavní obsah

Ware

Vyskytuje se v

aufmachen: die Ware im Schaufenster hübsch aufmachenpěkně uspořádat zboží ve výloze

auslegen: Waren im Schaufenster auslegenvyložit zboží do výkladní skříně

beanstanden: eine fehlerhafte Ware beanstandenreklamovat vadné zboží

distribuieren: die Ware distribuierendistribuovat zboží

herstellen: die Ware von Hand/maschinell herstellenvyrábět zboží ručně/strojově

Kasse: Waren an der Kasse bezahlen (müssen)(muset) zaplatit zboží u pokladny

aufdrängen: j-m seine Ware aufdrängenvnucovat své zboží komu

beschaffen: Die Ware ist so beschaffen, dass ...Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...

Eingang: der Eingang der Post/Waredoručení pošty/zboží

Lieferant: die an Lieferanten zurückgesandte Warezboží vrácené dodavateli

Sendung: eine Sendung Warezásilka zboží

übernehmen: Waren übernehmenpřevzít zboží

balení: die Ware in Originalverpackungzboží v původním balení

záruka: Die Ware hat noch Garantie.Zboží je ještě v záruce.

garance: die Garantie auf die Waregarance na zboží

jakost: Ware erster Qualitätzboží první jakosti

ks.: Die Ware ist per 10 St. verpackt.Zboží je baleno po 10 ks.

kusově: Die Ware verkaufen wir auch stückweise.Zboží prodáváme i kusově.

kvalita: Waren guter Qualitätzboží dobré kvality

obalený: die in Papier gehüllte Warezboží obalené papírem

podle: Ware nach etw. sortierentřídit zboží podle čeho

podstrkovat: den Kunden minderwertige Ware unterschiebenpodstrkovat zákazníkům nekvalitní zboží

prodávat: Diese Ware verkauft sich gut.Tohle zboží se dobře prodává.

přebraný: übrig gelassene Warepřebrané zboží

reklamace: die Reklamation der mangelhaften Warereklamace vadného zboží

reklamovat: mangelhafte Ware reklamierenreklamovat vadné zboží

rozbalit: die Ware auspackenrozbalit zboží

tratit: an der Ware verlierentratit na zboží

udat: (minderwertige) Ware anbringenudat (podřadné) zboží

vrstvit: die Ware in die Regale schichtenvrstvit zboží do polic

vyložit: die Waren im Schaufenster auslegenvyložit zboží ve výkladu

zkonfiskovat: die Ware beschlagnahmenzkonfiskovat zboží

málo: Wie der Preis, so die Ware.Za málo peněz málo muziky.