Hlavní obsah

distribuieren

Sloveso

Vyskytuje se v

distribuieren: die Ware distribuierendistribuovat zboží