Hlavní obsah

Sendung

Vyskytuje se v

Langwelle: eine Sendung auf Langwelle(n)vysílání na dlouhých vlnách

roztřídit: roztřídit zásilky podle hmotnostidie Sendungen nach dem Gewicht sortieren

sestřih: sestřih nejzajímavějších okamžikůdie Highlight-Sendung

uhradit: uhradit zásilku šekemdie Sendung mit Scheck bezahlen

určení: místo určení zásilkyder Bestimmungsort der Sendung

zásilka: vyzvednout zásilku na poštědie Sendung auf der Post abholen

zpět: poslat zásilku zpěteine Sendung zurückschicken