Hlavní obsah

Sendung

Vyskytuje se v

Langwelle: eine Sendung auf Langwelle(n)vysílání na dlouhých vlnách

roztřídit: die Sendungen nach dem Gewicht sortierenroztřídit zásilky podle hmotnosti

sestřih: die Highlight-Sendungsestřih nejzajímavějších okamžiků

uhradit: die Sendung mit Scheck bezahlenuhradit zásilku šekem

určení: der Bestimmungsort der Sendungmísto určení zásilky

zásilka: die Sendung auf der Post abholenvyzvednout zásilku na poště

zpět: eine Sendung zurückschickenposlat zásilku zpět

Sendung: eine Sendung Warezásilka zboží