Hlavní obsah

Kasse

Vyskytuje se v

entwenden: aus der Kasse Geld entwendenodcizit z pokladny peníze

fronta: die Schlange an der Kassefronta u pokladny

platit: an der Kasse zahlenplatit u pokladny

pokladna: sich die Eintrittskarten an der Kasse kaufenkoupit si vstupenky u pokladny

při: gut bei Kasse seinbýt při penězích

vyzvednout: die Karten an der Kasse (ab)holenvyzvednout vstupenky na pokladně

peníze: gut bei Kasse seinbýt při penězích

Kasse: an der Kasse sitzensedět u pokladny