Hlavní obsah

platit

Nedokonavé sloveso

  1. (dávat peníze) (be)zahlenplatit hotově komuj-m bar zahlenplatit u pokladnyan der Kasse zahlenplatit předemim Voraus zahlen
  2. (vyplácet odměnu) bezahlenSwD salarierenZa co tě platím?Wofür bezahle ich dich?
  3. (být v platnosti) gelten, gültig sein, zählenZákon platí pro všechny.Das Gesetz ist für alle gültig.
  4. přen.(pykat) (be)zahlen
  5. (být považován) gelten

Vyskytuje se v

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

hotové: platit co hotovýmietw. mit Bargeld bezahlen

hotově: platit hotověbar zahlen

hotovost: platit v hotovosti(in) bar bezahlen

hříšný: platit hříšné peníze za koho/cofür j-n/etw. Sündengeld zahlen

jízdné: platit jízdnédas Fahrgeld bezahlen

mastný: platit mastný účeteine gesalzene Rechnung zahlen

nájem: platit nájem měsíc dopředudie Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlen

nájemné: platit nájemnédie Miete (be)zahlen

napřed: platit napředvoraus/im Voraus bezahlen

obměna: Platí to s malou obměnou.Das gilt nur mit kleiner Abänderung.

obsluha: Platí se zvlášť za obsluhu?Muss man den Service extra bezahlen?

off-line: platit off-lineoffline bezahlen

paušálně: paušálně platitpauschal bezahlen

pro: Zákon platí pro všechny.Das Gesetz gilt für alle.

předem: platit předem co komuj-m etw. im Voraus bezahlen

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

stovka: hovor. platit stovkoumit dem Hunderter zahlen

šek: platit šekemmit einem Scheck bezahlen

v, ve: platit v eurechin Euro zahlen

vrchní: (Pane) vrchní, platíme!(Herr) Ober, bitte zahlen!

zatímní: Platí zatímní předpisy.Es gelten vorläufige Vorschriften.

Karte: platit (kreditní) kartoumit (der) Karte zahlen

Mal: (platit) jednou provždyein für alle Mal (gelten)

abmachen: Domluveno!, Platí!Abgemacht!

aufkommen: platit za dítěfür ein Kind aufkommen

Bereich: Jízdenka platí jen na území města.Die Fahrkarte gilt nur im Bereich der Stadt.

bestreiten: sám si platit své studiumsein Studium selbst bestreiten

Einschränkung: Smlouva platí bez výhrad.Der Vertrag gilt ohne Einschränkung.

einverstanden: Dohodnuto!, Platí!Einverstanden!

Empfang: (za)platit při příjmubei Empfang zahlen

entrichten: platit bance vysoké poplatkyhohe Gebühren an die Bank entrichten

Geldkarte: platit elektronickou peněženkoumit einer Geldkarte zahlen

gelten: To neplatí!Das gilt nicht!

monatlich: platit nájemné měsíčnědie Miete monatlich zahlen

Ober: Pane vrchní, platím!Herr Ober, zahlen bitte!

verfallen: Směnka přestane platit 20. ledna.Der Wechsel verfällt am 20. Januar.

zahlen: Kolik platím?, Co jsem dlužný?Was/Wie viel habe ich zu zahlen?

platit: platit předemim Voraus zahlen