Hlavní obsah

předem

Příslovce

  1. (v předstihu) im Voraus, vorher, voraufpředem prostudovat coetw. im Voraus durchstudierenplatit předem co komuj-m etw. im Voraus bezahlenobjednat co na měsíc předemetw. einen Monat vorher bestellen
  2. (přední stranou) vorn(e)Nastupuje se předem.Man steigt vorne ein.

Vyskytuje se v

platit: im Voraus zahlenplatit předem

moct: Die Eintrittskarten können Sie im Voraus kaufen.Vstupenky můžete zakoupit předem.

muset: Das müsste ich im Voraus wissen.To bych musel vědět předem.

objednat: vorbestellenobjednat předem

uvážit: alle Möglichkeiten vorbedenkenpředem uvážit všechny možnosti

Voraus: etw. im Voraus bezahlenzaplatit co předem

vornherein: etw. von vornherein ablehnenco předem zamítnout

danken: im Voraus dankenděkovat předem

předem: etw. im Voraus durchstudierenpředem prostudovat co