Hlavní obsah

dopředu

Příslovce

  1. (vpřed) nach vorn(e), vornüber, vorwärtsposunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen
  2. (předem) im Voraus, vor-oznámit co komu dopředuetw. j-m im Voraus kundtunzaplatit co dopředuetw. im Voraus bezahlen
  3. (do budoucnosti) vorwärts, nach vorne, vorausmyslit/plánovat dopředuvorwärts denken/planen

Vyskytuje se v

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

nájem: platit nájem měsíc dopředudie Miete (für) einen Monat im Voraus bezahlen

zhoupnout se: zhoupnout se dopředunach vorne schaukeln

vorn(e): jít dopředunach vorn gehen

vornehmen: Vezměte si židle dopředu!Nehmt Ihre Stühle mit vor!

vorschieben: posunout skříň dopředuden Schrank vorschieben

dopředu: posunout hodiny dopředudie Uhr vorstellen